Mechanické dopravní systémy Kongskilde

spolehlivé výrobky s dlouhou životností

Kongskilde nabízí nejrůznější možnosti řešení mechanické dopravy sklizené úrody jak ve vodorovném, tak svislém i šikmém směru. To nám umožňuje každému zákazníkovi nabídnout a dodat takový balíček strojů a zařízení, který plně odpovídá jeho potřebám i požadavkům na výkonnost dopravních cest.

Korečkové elevátory KBE

Korečkové elevátory Kongskilde řady KBE 
se standardně dodávají s výkonností od 20 do 120 t/h, v případě potřeby je lze dodat s výkonností až 300 t/h. Korečkové elevátory Kongskilde zajistí šetrnou dopravu materiálu (při nízké spotřebě energie.

Elevátory KBE jsou vyrobené z pozinkovaného materiálu, který odolává povětrnostním vlivům, a jsou tak vhodné i pro montáž pod širým nebem. Díky perfektní vzájemné kompatibilitě jednotlivých komponent Kongskilde lze elevátory této řady bez problémů kombinovat i s dalšími výrobky firmy Kongskilde, jako je potrubí nebo ostatní dopravní systémy.

Hlava elevátoru: při její konstrukci byl braný ohled zejména na šetrnost dopravy. Hlavu lze na přání osadit zpětnou klapkou, která zabrání tomu, aby se v případě zastavení elevátor neucpal dopravovaným materiálem. K pohonu se používá převodový elektromotor, který odpovídá výkonnosti elevátoru. Všechny části hlavy elevátoru jsou vyrobené z pozinkované oceli.

Pata elevátoru: šetrný vstup dopravovaného materiálu je zajištěný speciálně konstruovanou patou elevátoru, kterou lze v případě zájmu za příplatek osadit snímačem otáček. Pata elevátoru je standardně vybavená mechanickým napínacím zařízením pásu s korečky, kromě toho je v ní i servisní otvor, který lze při čištění otevřít. Pata elevátoru je také vyrobena z pozinkované oceli.

Šachty elevátoru: moduly vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu o síle 1,5mm se standardně dodávají v délce 2500, 1000, 500 a 250mm. Moduly lze dodat i s přírubami pro odsávání prachu.

Typ KBE 20 KBE 40 KBE 60 KBE 80 KBE 100 KBE 120
Výkonnost t/h* 20 40 60 80 100 120
Počet korečků na 1 m pásu 6 12 8 10,5 7,5 9
Síla plechu hlavy a paty elevátoru 3 3 3 3 4/3 4/3
Dopravní výška, max. m 24 24 24 24 24 24
Celková výška, max. m 25,64 25,64 25,94 25,94 26,20 26,20
Vstup z příjmového koše Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Výpad, mm 160 200 200 250 300 300

Řetězové elevátory Kongskilde řady CFG

Řetězové elevátory Kongskilde řady CFG

jsou vhodné jak pro vodorovnou, tak i svislou dopravu, a to do výšky až 18 m . Standardní výkonnost je 40 t/h, lze dodat i provedení s výkonností 20 t/h – je jedno, zda je materiál dopravovaný vodorovně, šikmo nebo svisle, výkonnost zůstává stále stejná. 

Uvedená výkonnost platí pro materiál s objemovou hmotností 670 kg/m3.

Řetězové elevátory Kongskilde CFG lze úspěšně instalovat i do omezených prostorů, protože tento typ elevátoru efektivně využívá celkovou výšku – vzdálenost od nejvyššího bodu ke spodní hraně výpadu činí pouhých 48cm. 

Vstup do elevátoru je zcela dole, ještě pod nejspodnější hřídelí elevátoru. Pokud se elevátor CFG umísťuje do příjmového koše, nemusí být tento koš příliš hluboký – to je zvláště výhodné tam, kde je vysoká hladina spodní vody. Materiál může být ke vstupu do elevátoru dopravovaný prostřednictvím jednoho nebo dvou postranních šneků.

Standardně jsou řetězové elevátory CFG osazené pohonem klínovými řemeny, lze je ale dodat i s pohonem převodovým elektromotorem.

Elevátory CFG jsou modulové konstrukce. Jsou vyráběné z pozinkované oceli, a proto jsou odolné vůči povětrnostním vlivům. Lze je pochopitelně snadno kombinovat i s ostatními výrobky firmy Kongskilde.

1. Moduly: 2,5 - 2 - 1 - 0,5 - 0,25 m.
Standardně je jeden modul 2,5 m osazený inspekčním otvorem.

2. Moduly: 2 - 1,25 - 1 - 0,5 m, zakryté nebo otevřené

Řetězové dopravníky Kongskilde řady KCC 

Řetězové dopravníky Kongskilde řady KCC se vyrábějí s výkonností od 40 do 120 t/h, na zakázku je lze dodat s výkonností až 300 t/h. 

Jsou určené pro vodorovnou dopravu, je možné je však instalovat se sklonem až 7°, ovšem za cenu snížení výkonnosti. Na zakázku lze pak dodat speciální provedení pro ještě větší sklon.

Maximální délka je 50m. Na zakázku lze dodat speciální model KCA, který lze umístit do příjmového koše – s tímto provedením lze pak materiál dopravovat přes „husí krk“ do korečkového elevátoru. Řetězové dopravníky KCC se vyrábějí z pozinkované oceli a jsou tak vhodné především pro montáž pod širým nebem. Díky perfektní vzájemné kompatibilitě jednotlivých komponent Kongskilde lze dopravníky KCC bez problémů kombinovat s ostatními výrobky firmy Kongskilde, jako je potrubí nebo ostatní dopravní systémy.

KCC dodáváme standardně s výměnným 10mm silným dnem vyrobeným z umělé hmoty PEHD, které významně snižuje hlučnost a prodlužuje životnost dopravníku. Dopravníky KCC lze dodat i v reverzním provedení s dvojitým dnem.

Pohonná jednotka: spolehlivá kvalitní konstrukce s převodovým elektromotorem. Jako zvláštní příslušenství lze dodat bezpečnostní vypínač, který zastaví pohon v případě, kdy dopravník se zahltí materiálem.

Napínací jednotka: speciálně vyvinutá manuální napínací jednotka garantuje vysokou provozní spolehlivost.

Dopravní řetěz: Řetěz má čistící kartáčky, které zajišťují jeho důkladné čištění.

Výpady: v různém provedení, ovládané manuálně, pneumaticky nebo pomocí elektromotoru.

Délka konstrukčních modulů: 2,97 - 1,27 - 0,67 - 0,37m. 

Pásové dopravníky BCA

Pásový dopravník BCA 45 je dobrou volbou všude tam, kde se jedná o vodorovnou šetrnou dopravu s důrazem na oddělení dopravovaných sort uvnitř budov s nedostatkem místa. 

Standardní výkonnost je 45 t/h, lze dodat i provedení pro 60 a 100 t/h. Je možné instalovat se sklonem do 15° za ceny poklesu výkonnosti. 

Maximální délka do 50 m.