Provzdušňovací kanály Kongskilde

KMG 900 / KM 1600 / KM 2500 / KR 300

Kongskilde nabízí široký výběr provzdušňovacích kanálů a dalších výrobků pro uskladnění obilí a semen na podlaze s dosoušením a provzdušňováním.

Provzdušňovací kanály typu KMG a KM od Kongskilde mohou být vzájemně kombinovány tak, aby splnily jakoukoli úlohu při dosoušení a provzdušňování. V nabídce jsou i zakončovací desky, příruby s klapkou, přechody z jednoho rozměru na druhý i rozbočovače, které usnadňují stavbu systému kanálů tak, aby mohly být jednotlivé větve propojené s hlavním kanálem. Různé velikosti provzdušňovacích kanálů zajišťují optimální průchod vzduchu a tím i rovnoměrné dodávání vzduchu v celém systému.

Jednotlivé větve kanálů lze snadno sestavit a v případě potřeby opět rychle demontovat, takže prostor skladu lze v mezidobí používat i k jiným účelům. Kanály jsou dimenzovány tak, že na ně lze při zachování jejich funkčnosti navršit obilí až do výšky 10m. Delší větve lze sestavit tak, že se postupně zužují – například za několika kanály typu KM 1600 následují kanály typu KMG 900. Taková kombinace částí zaručuje pomalé proudění vzduchu a je ekonomickou investicí.

Přejezdové kanály Kongskilde typu KR se většinou využívají ve spojení se systémy uskladnění obilí a semen na podlaze tam, kde je rovná podlaha. Přejezdové kanály usnadňují manipulaci – skladovaný materiál je možné sypat z vozu přímo na sušící podlahu a následně pak ze země opět naložit čelním nakladačem přímo na vůz.

Provzdušňovací kanály půlkruhového přůřezu typu KMG a KM jsou vyrobené z galvanizovaného vlnitého plechu, což jim zaručuje velkou odolnost proti tlaku a snadné napojování jednotlivých částí. 

Kanály typu KMG 900 mají na svém povrchu štěrbiny tvarované tak, aby zrno nemohlo jednotlivé štěrbiny ucpat, případně aby malá zrna nemohla propadnout dovnitř kanálu. 

Dolů směrovaný proud vzduchu zajišťuje dobré rozdělování vzduchu v celém prostoru. Tyto kanály jsou ideální pro všechny plodiny včetně malých semen jako např. semena řepky.

Kongskilde pro zaručení rovnoměrné dodávky vzduchu doporučuje rychlost proudění vzduchu v provzdušňovacích kanálech 7-9 m/s.

Základní parametry provzdušňovacích kanálů

KMG 900 KM 1600 KM 2500
Příčný průřez 900 cm2 1600 cm2 2500 cm2
Vnější šířka 480 mm 640 mm 800 mm
Vnější výška 240 mm 320 mm 400 mm
Skutečná délka 900 mm 915 mm 915 mm
Efektivní délka 850 mm 860 mm 860 mm
Perforace 1,3 mm 2,0 mm 2,0 mm
Umístění perforace boční strany boční strany celý povrch
Tloušťka plechu 0,75 mm 1,0 mm 1,25 mm
KR 330
Vnější šířka 300 mm
Vnější výška 350 mm
Skutečná délka 1 100 mm
Efektivní délka 1 000 mm
Perforace 2,0 mm
Podíl perforace 28 %
Tloušťka plechu 2,0 mm
Maximální zatížení koly 6,0 t

Vzdálenost středů kanálů je závislá na skladované plodině. Pro sušení se doporučují následující hodnoty:

Plodina Vzdálenost středů mm
Obilí 750 – 1200
Travní semeno 600 – 750
Řepka 750
Hrách s vlhkostí 15% 750 – 1200
Hrách s vlhkostí 20% 750

Vzdálenost od konce provzdušňovacího kanálu k vnější stěně sila (skladu) nesmí být větší než 0,5m.

Jako základní pravidlo platí, že z provzdušňovacích kanálů o ploše průřezu 900 mm2 lze sestavovat větve o délce 7 až 9m, z kanálů o ploše průřezu 1600 mm2 větve o délce 13 až 17m a z kanálů o ploše průřezu 2500 mm2 větve o délce 15 až 25m.

Pokud nelze u velmi velkých skladů dosáhnout požadovaného průřezu, je nutné zmenšit odstup mezi jednotlivými větvemi kanálů (zmenšit vzdálenost jejich středů).

Rozměry zapuštěných přejezdových kanálů jsou závislé na jejich hloubce. Předností je, že nemusí být v celé délce stejně hluboké, případně mohou být klínovitého tvaru. Šířka roštu zapuštěných přejezdových kanálů je vždy 30cm.

Kromě použití v zařízeních pro skladování na podlaze jsou půlkruhové provzdušňovací kanály ideální pro provzdušňování plodin uskladněných ve stávajících betonových silech nebo plošných skladech.