Výběr sít pro čističky KDC

Vnitřní síta

Vnitřní síta oddělují velké nečistoty od čištěné plodiny.

Vnitřní síto s menšími otvory zlepšuje odstraňování velkých nečistot, ale snižuje výkonnost čističky.

Vnitřní síta s většími otvory zvyšují výkonnost, ale spolu s tím se snižuje množství odstraněných nečistot.

Pokud do čističky vstupuje více materiálu, než je čistička schopná zpracovat, odloučí se část dobrého zboží spolu s velkými nečistotami na vnitřních sítech.