TRL Tlačné pneumatické dopravníky Kongskilde

Pneumatické dopravníky Kongskilde – dokonalost v dopravě obilí

Charakteristické rysy

Určení

Pneumatické dopravníky Kongskilde řady TRL jsou vhodné k dopravě pšenice, ječmene, ovsa, žita, kukuřice, řepky, hrachu, sojových bobů, sezamových semínek a dalších zrnitých a granulovaných materiálů.

Jsou ideálním řešením pro zemědělskou prvovýrobu i zemědělský zpracovatelský průmysl. Pneumatické dopravníky TRL i dávkovače CAD jsou
vyráběny v různých velikostech tak, aby dokázaly uspokojit požadavky jak malých zemědělců, tak velkých podniků na dopravu uvnitř budov i mimo ně.

Použití systému pneumatické dopravy s tlačnými dopravníky TRL není limitováno ani celkovou dispozicí (rozmístěním) venkovních sil, ani vnitřními rozměry budov, ve kterých bude systém používaný. U všech modelů pneumatických dopravníků řady TRL (ale i u nasávacích dopravníků řady SUC) se používá unifikované potrubí Kongskilde typu OK/OKR 160. Trubky, kolena, rozbočovače a další prvky lze snadno kombinovat v libovolném počtu a sestavovat tak dopravní cesty podle vaší potřeby. Jednotlivé prvky se spojují pomocí rychloupínacích spon, bez nutnosti používat jakékoliv nářadí.

Princip práce

Pouze dva pohyblivé díly – ventilátor a dávkovač! Ventilátor produkuje výkonný proud vzduchu v potrubí. Dopravovaný materiál vstupuje do potrubí buď prostřednictvím injektoru nebo rotačního dávkovače. Dopravní potrubí se připojuje na výstup injektoru nebo dávkovače. Pomocí rozbočovačů lze potrubní systém rozvětvit a materiál dopravovat na více míst.

Vysoká kvalita, robustní konstrukce, dlouhá životnost a vysoká výkonnost, to jsou tlačné dopravníky řady TRL firmy Kongskilde.

Všechny rotační dávkovače mohou být umístěné kdekoliv ve vodorovné části potrubního vedení. Nejsou citlivé na prach, malé kameny a jiné drobné cizí předměty v dopravovaném materiálu.

Injektory TF se používají u menších dopravníků s nižším výkonem jako alternativa místo rotačních dávkovačů CAD. Injektor je nutné doplnit násypkou a vždy vložit minimálně 30cm potrubí mezi ventilátor a injektor.

Rotační dávkovače typu CAD se používají v tlakové dopravě pro plnění vodorovného potrubního vedení.

Rotační dávkovače typu CAE se používají v sací dopravě pro gravitační vypadávání, například z cyklónů.

Velký i malý, jednoduchý i složitý, uvnitř i venku – Kongskilde nabízí to nejlepší řešení Vašeho dopravního systému.

Technické údaje

S přímým pohonem Výkon
motoru
[PS]
Výkon
motoru
[kW]
Minimální
jištění
[A]
Proudový
odběr
[A]
Maximální
množství
vzduchu
[m3
/h]
Maximální
tlak
[mm vod.
sloupce]
Celková
hmotnost
[kg]
Otáčky
motoru
[1/min]
Otáčky
rotoru
ventilátoru
[1/min]
TRL 20 2,0 1,5 10 3,4 1900 *) 250 35 3000 2850
TRL 40 4,0 3,0 16 6,3 2600 *) 350 67 3000 2850
TRL 55 5,5 4,0 16 8,5 2600 *) 1800 650 76 3000 2850
TRL 75 7,5 5,5 20 11,5 3200 650 96 3000 2850

*) je nutná kombinace s injektorem

Dopravní výkonnost (t/h, čistý a suchý ječmen)
Výkonnost / vzdálenost
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 100 m 120 m 200 m
TRL 20 + TF 20 2,5 2,0 1,1 1,4 1,2 1,0 0,7 0,5 - - -
TRL 40 + TF 40 4,3 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,6 1,2 - - -
TRL 55/75 + TF 55 4,7 3,9 3,3 2,9 2,5 2,2 1,8 1,4 1,1 0,8 -
TRL 55/75 + CA 20 8,7 7,4 6,4 5,6 4,9 4,4 3,5 2,9 2,4 1,8 -
TRL 100 + CA 20 15,6 13,8 11,9 10,3 9,1 8,0 6,4 5,2 4,3 3,2 2,0
TRL 150 + CA 20 16,5 15,5 15,4 15,0 13,2 11,7 9,3 7,6 6,2 4,6 2,9
TRL 150 + CA 30 23,3 19,7 17,0 14,8 13,0 11,5 9,2 7,5 6,1 4,6 2,9
TRL 200 + CA 20 15,7 15,6 15,5 15,5 15,4 15,3 12,6 10,4 8,4 6,8 4,6
TRL 200 + CA 30 26,9 25,5 22,1 19,4 17,2 15,3 12,5 10,3 8,3 6,8 4,6
TRL 300 + CA 30 26,5 25,5 24,5 23,5 22,5 20,4 16,8 14,1 12,0 9,6 6,9
TRL 300 + CA 40 28,6 33,1 28,8 25,4 22,7 20,4 16,8 14,1 12,0 9,6 6,9
TRL 500 + CA 40 52,9 47,0 42,3 38,3 34,9 32,1 27,4 23,8 21,0 17,6 13,6

Celková výše uvedená dopravní vzdálenost v sobě zahrnuje kromě vodorovného potrubí i 4m svislého potrubí, 2 kolena 90° a výstupní cyklón. Za každý další metr prodloužení svislé části potrubí se celková teoretická délka potrubního systému prodlouží o 1,2m, zkrácení svislé části potrubí o 1m znamená zkrácení teoretické délky o 1,2m. 

Použití většího počtu kolen má na přepravní výkonnost negativní vliv a prodlužuje teoretickou vzdálenost – toto prodloužení je závislé na typu dopravníku a pohybuje se od 4,5do 11,3m za každé jednotlivé koleno.

Výkonnost pneumatické dopravy je kromě sestavy potrubního systému ovlivňována celou řadou dalších faktorů, jako jsou teplota, vlhkost, měrná hmotnost přepravovaného materiálu, atmosférický tlak atd. 

Výše uvedené výkonnosti platí pro vyčištěný ječmen o vlhkosti 15 %, při teplotě vzduchu 20 °C a při tlaku vzduchu 760 mm sloupce rtuťového.

Pro přesný výpočet výkonnosti a specifikaci zařízení, řešícího Vaše potřeby, nás kontaktuje.