Kontrolní testování mokrých mořiček obilí LOMA a OM Maskiner

Provádíme kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravku k moření osiv.

Povinná kontrola mořiček probíhá jednou za každé tři roky. Během této kontroly se zaměřujeme na technický stav stroje a dávkovacího zařízení, aby bylo zajištěno přesné a rovnoměrné dávkování mořidla. 

U kontinuálních mořiček provádíme ověření průchodnosti bez použití mořidla, sledujeme množství prošlého osiva za jednotku času. U diskontinuálních mořiček se zaznamenává dávka mořidla pro jednu vsádku.

V případě pozitivního výsledku je mořička označena kontrolní nálepkou a provozovatel obdrží osvědčení o způsobilosti platné po dobu tří let. Dále je výsledek kontroly zaevidován u kontrolního orgánu ÚKZÚS (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)