Nasávací pneumatické dopravníky Kongskilde

Pneumatické dopravníky Kongskilde – flexibilní a spolehlivý dopravní systém Již od roku 1949 Kongskilde vyvíjí a vyrábí pneumatické dopravníky zrnitých materiálů a dnes patří k jejich nejvýznamnějším výrobcům na světě.

V současnosti má Kongskilde ve svém výrobním programu širokou paletu nasávacích pneumatických dopravníků, poháněných buď elektromotorem, nebo vývodovým hřídelem traktoru, s výkonností až 120 tun obilí za hodinu. Díky tomu u nás vždy naleznete stroj, který uspokojí vaše potřeby.

Výstavba potrubního vedení, ať trvalého, nebo dočasného, je díky potrubnímu systému OKR firmy Kongskilde rychlá a snadná.

SupraVac 2000 je nejnovější nasávací pneumatický dopravník, zařazený do výrobním programu firmy Kongskilde.

S přepravní výkonností až 120 tun za hodinu lze pomocí SupraVac 2000 nakládat i největší vagóny a nákladní vozy rychlostí větru.

Pneumatické dopravníky řady SUC-ESUC-TR

Výrobní program firmy Kongskilde zahrnuje také modely SUC-TR s podvozkem a výložníkem – jsou k dispozici ve třech různých velikostech s přepravní výkonností až 64 tun za hodinu.

Pneumatické dopravníky řady SUC-E

Pneumatické dopravníky řady SUC-E poháněné elektromotorem se často používají ve stacionárních zařízeních a jsou k dispozici v pěti různých velikostech s přepravní výkonností až 33 tuny za hodinu.

Pneumatické dopravníky řady SUC-T

Nasávací pneumatické dopravníky řady
SUC-T jsou nesené v tříbodovém závěsu
traktoru a poháněné jeho vývodovým hřídelem. V nabídce jsou nyní tři modely.

Princip práce nasávacího pneumatického dopravníku

Na sací straně je podtlakem nasávána směs obilí a vzduchu. V sacím cyklónu dojde k odloučení obilí od vzduchu, který je nasávaný ventilátorem, zatímco obilí padá do rotačního dávkovače, umístěného přímo pod sacím cyklónem. 

Dávkovač odměřuje množství obilí do potrubí na výtlačné straně dopravníku. Obilí je opět vzduchem dopraveno do výstupního cyklónu, kde se zbrzdí a vypadává dolů. 

Vzduch odchází otvorem v horní části cyklónu.

Nasávací pneumatické dopravníky – mnohostranné dopravní systémy

Nasávací pneumatické dopravníky jsou vhodné pro plnění
nejrůznějších úkolů při přepravě zrnitých materiálů jak
přímo na poli, tak na farmě. Mohou například nasávat
obilí z jam nebo hromad a nakládat ho přímo na
vůz nebo dopravovat do sila, případně plnit skladovací haly.

Právě tak snadno mohou pak z těchto míst obilí vysávat. Obilí lze dopravovat jak vodorovně, tak svisle. Stačí pouze zabezpečit, aby sací hlava byla vždy dostatečně ponořená do obilí – o zbytek se už postará pneumatický dopravník sám…

Nasávací pneumatický dopravník poháněný traktorem typ SupraVac 2000

Pro podniky, které potřebují flexibilní a výkonný dopravní systém, je  SupraVac 2000 ideálním řešením.

S přepravní výkonností až 120 tun za hodinu může SupraVac 2000 rychle nakládat i velké vagóny a nákladní auta.  SupraVac 2000 je poháněný vývodovým hřídelem traktoru, a je proto nezávislý na pevném zdroji elektrické energie – lze jej tak použít v podstatě kdekoliv.

SupraVac 2000 je umístěný na dvoukolovém podvozku tak, aby jej bylo možné připojit přímo k traktoru. Uvedení do provozu je pak velmi rychlé – stačí pomocí integrované hydrauliky otočit výložník do pracovní polohy, k sacímu cyklónu připojit sací cestu a již je SupraVac 2000 připravený nakládat nákladní auta přímo na poli, vyprazdňovat skladovací halu nebo silo.

Pokud má být obilí dopravované na větší vzdálenost, než kam dosáhne integrovaný výložník, lze snadno a rychle k přírubě na stroji připojit výtlačnou cestu.

Technická data SupraVac 2000
Požadovaný výkon na vývodovém hřídeli 170/125 PS/kW 
Otáčky vývodového hřídele 1000 1/min
Rozměry hřídele na straně traktoru 3/8” 21 drážek
Hmotnost 1600 kg
Výkon ventilátoru, max. vzduchu 3300 m3/h
Typ dopravního potrubí, sací cesta OKR
Typ dopravního potrubí, výtlačná cesta OK/OKR
Průměr dopravního potrubí 200 mm

Nasávací pneumatické dopravníky poháněné
traktorem typ SUC-T a SUC-TR

Nasávací pneumatické dopravníky Kongskilde typu SUC-T jsou konstruované pro pohon vývodovým hřídelem traktoru, nesené v tříbodovém závěsu, který umožňuje jejich transport i bez demontáže náhonu.

Dopravník je tak nezávislý na pevném zdroji elektrické energie, takže může být používaný v podstatě kdekoliv. 

Dopravníky SUC-T jsou vyráběné ve třech velikostech s výkonností až 45 tun za hodinu.

SUC-TR s podvozkem a výložníkem je určený pro přímé připojení k traktoru, a je proto zvláště vhodný pro nakládání přívěsů přímo na poli, ze skladovacích hal nebo sil. S bravurou mistrně zvládne také všechny ostatní úkoly, při kterých je vyžadovaný flexibilní a výkonný dopravní systém.

Řadu SUC-TR tvoří tři modely různé velikosti s přepravní výkonností
až 64 tuny za hodinu.

SUC-T 300* 500* 700**
A 1355 1360
B 1440 1900
C 515 360
D 670 570
E 995 820

SUC 500/700/1000 TR: U těchto modelů lze ramena podvozku
otočit o 180° – tím se sníží výška dopravníku o 110mm.

*) 540 1/min. **) 1 000 1/min.

SUC-TR 500* 700** 1000**
A 2100 2100 2460
B 2130 2550 2780
C 1690 1690 2090
D (min/max) 2870/3840 2985/4395 3010/4420
E (min/max) 3620/4590 3635/5045 3660/5070

SUC 500/700/1000 TR: U těchto modelů lze ramena podvozku
otočit o 180° – tím se sníží výška dopravníku o 110mm.

*) 540 1/min. **) 1 000 1/min.

Technická data SUC 300 T SUC 500 T SUC 700 T SUC 500 TR SUC 700 TR SUC 1000 TR
Výkon na vývodovém hřídeli 34/45 kW/HP 48/65 kW/HP 62/82 kW/HP 48/68 kW/HP 62/85 kW/HP 90/120 kW/HP
Otáčky vývodového hřídele 540 1/min. 540 1/min. 1000 1/min. 540 1/min.