Sítový čistič SKIOLD M6000

Efektivní čištění na dvou sítech: jedno pro kameny, druhé pro písek
Vhodný do mísírny krmných směsí a výstup ze sil
Výkonnost od 1000 do 6000 kg/h
Zlepšuje kvalitu krmiva a zlepšuje ekonomiku
Různé velikosti sít

SKIOLD Sítový čistič

Sítový čistič SKIOLD je zvláště vhodný pro čištění všech obvyklých druhů obilí, kukuřice a hrachu pro krmení zvířat.

Dobré suroviny – dobré krmivo – dobrá ekonomika.

Kvalita krmiva nemůže být vyšší, než je kvalita vstupních surovin, a proto je důležité suroviny před výrobou krmné směsi vyčistit. Druhým, a neméně důležitým důvodem pro čištění surovin je podstatné snížení opotřebení mlecích jednotek mlecího zařízení, např. diskových mlýnů, které surovinu melou na požadovanou strukturu. Obě tyto skutečnosti jsou pro rentabilní provoz zvláště důležité, protože jejich důsledkem je kvalitní krmivo, které zlepšuje zdravotní stav zvířat i zvyšuje přírůstky. Prodloužení životnosti opotřebitelných dílů a snížení servisních nákladů spojených s jejich výměnou zlepšují ekonomiku podniku.

Kdy čistit?

Suroviny lze čistit před naskladněním do sila nebo skladovací haly – v takovém případě je ale nutné, aby výkonnost čištění byla minimálně stejně velká, jako je výkonnost příjmového zařízení, tzn. obvykle 20 až 40 t/h. SKIOLD nabízí cenově příznivější alternativu, kdy k čištění dochází až v souvislosti s výrobou krmné směsi. V takovém případě stačí podstatně nižší výkonnost čištění a s tím souvisí i nižší pořizovací náklady.

Jak čistit?

Sítový čistič se používá pouze při mechanické dopravě surovin, jejíž výkonnost musí být přizpůsobená výkonnosti mlecího zařízení, např. diskového mlýna. Čistič se umísťuje mezi mechanické dopravníky a mlecí zařízení.

Kdy použít jaká síta?

Velikost otvorů v horním sítu musí odpovídat čištěné surovině, požadovanému stupni čištění a požadované výkonnosti. Jako univerzální řešení pro více surovin, např. ječmen, pšenici a hrách doporučujeme horní síto s otvory o Ø 10 mm. Pokud požadujete lepší čištění např. ječmene a pšenice, lze použít dvoudílné horní síto s otvory o Ø 6/8 mm, příp. 10 mm. Při použití dvoudílného horního síta však výkonnost klesá na polovinu. 

Pozn.: Pro čištění kukuřice je nutné použít síto 8×25 mm.

Princip práce

1. Horní síto, více velikosté otvorů
2. Spodní síto, standard: 1,5×20 mm
3. Sláma, kousky dřeva, provázky, kameny atd.
4. Vyčištěná suroviny určená k semletí
5. Písek, prach, zlomky zrn a plevel

Typ sít Ječmen/pšenice/rýže/oves Řepka olejná Hrách Kukuřice
Horní síto Ø8 - 10 Ø6 Ø10 Ø13 - 15
Spodní síto Ø1,5 x 20 Ø1,0 x 20  Ø2,5 x 20 Ø2,5 x 20
Technické údaje
Motor (kW) 0,55
Plocha horního síta (m2) 1,02
Plocha spodního síta (m2) 0,98
Vibrace za sekundu 8,21
Max. kapacita (t/h) 6