Vzduchové předčističky Kongskilde

Předčištění snižuje náklady na sušení a přispívá k bezpečnému skladování a dobré prodejnosti sklizně.

Již od roku 1949 dánská firma Kongskilde vyvíjí a vyrábí stroje pro pneumatickou dopravu zrnitých materiálů a dnes patří k nejvýznamnějším výrobcům jak nasávacích, tak tlačných pneumatických dopravníků na světě.

Již brzy po svém založení uvedla tato firma na celosvětový trh i předčističky fungující na aspiračním principu – v současnosti nabízí 4 modely s výkonností od 12 do 60 tun za hodinu, které jsou vhodné jak k zástavbě do posklizňových linek se sušárnami, tak do jednoduchých transportních systémů.

Kromě předčističek řady KF má KONGSKILDE ve výrobním sortimentu i čističku KDC 4000, která kombinuje čištění na otáčejících se válcových a kónických sítech s čištěním vzduchovým.

Předčističky KF 12, KF 20/40/60 – použití, instalace

Předčističky se používají pro odloučení lehkých nečistot z obilí, kukuřice, hrachu, bobů a podobných plodin. Zařízení lze snadno umístit tak, aby obilí procházelo předčističkou jak při příjmu, tak po sušení i při expedici ze skladu. Umístění předčističky je závislé na dopravním systému.

Předčistička, elektromotorem poháněný ventilátor a klapka regulace vzduchu jsou samostatné prvky.

Ventilátor a klapka regulace vzduchu mohou být umístěny na libovolném místě dopravních potrubí. Klapka regulace vzduchu by však měla být umístěna tak, aby bylo možné ji snadno seřizovat, např. v blízkosti prachového cyklónu, kde je nejlépe vidět výsledek procesu předčištění.

Princip práce

Všechny předčističky KONGSKILDE řady KF funguji na principu aspirace. Nevyčištěné obilí vlastní vahou propadává předčističkou, a to proti proudu vzduchu (vytvářenému ventilátorem), který naopak proudí zdola nahoru. Tento proud vzduchu s sebou unáší lehké nečistoty do potrubí, které se obvykle zakončuje prachovým cyklónem; vyčištěné obilí pak vypadává spodním výpadem.

Rozměry předčističek ​KONGSKILDE (mm)

KF 20 KF 40 KF 60
A 315 440 440
B 291 420 420
C 1330 2119 2297
D 1015 1612 1773
E 830 1330 1491
F Ø 730 Ø 1080 Ø 1202
G OK 160 OK 200 OK 200
H OK 160 OK 200 OK 200
I OK 200 Ø 300 Ø 300

Příslušenství

KF 12 KF 20 KF 40 / 60
Potrubí OK 160 Potrubí OK 200 Potrubí Ø 300
Stojan Stojan Stojan
Cyklón Cyklón Cyklón*

*KF 60 vyžaduje 2 cyklóny

KF 12 KF 20 KF 40 KF 60
Max. výkonnost (ječmen) t/h 12 20 40 60
Výkon motoru, kW (PS) 0,75 ( 1,0 ) 1,5 ( 2,0 ) 5,5 ( 7,5 ) 7,5 ( 10 )
Otáčky motoru 1/min 3000 3 000 3 000 3 000
Množství vzduchu m3 /h 1 300 2 400 3 000 4 700
Hmotnost (vč. motoru), kg 75 105 250 260
Max. doporučená délka potrubí
na výstupu z ventilátoru
25 m (OK 160) 15 m (OK 200) 15 m (Ø 300) 15 m (Ø 300)

*) vodorovné potrubí vč. 2 kolen 90° a 1ks cyklónu (delší potrubí může být příčinou horšího odloučení lehkých částic)