SKIOLD DISKOVÉ MLÝNY
SK 2500, SK 5000 & SK1OT

Optimální struktura krmení pro všechny skupiny zvířat

Dlouhá životnost opotřebitelných dílů
Minimální spotřeba energie
Výkonnost až ​12 t/h

Velmi tichý provoz bez vibrací

SKIOLD Diskové mlýny Technologie & přednosti

Nové technologie, nové přednosti

Diskové mlýny SKIOLD jsou výsledkem dlouholetého vývoje a praktického testování. 

Záměrem bylo vyvinout všestranně použitelný mlýn pro mletí obilí a dalších plodin, který bude pracovat téměř bezhlučně, s minimální prašností, s minimální spotřebou energie. Současně požadavkem bylo umožnit za provozu měnit stupeň semletí podle požadované kvality a struktury dané krmné směsi pro různé skupiny či druhy hospodářských zvířat. 

Záměrem bylo vyvinout kompaktní mlýn, který lze snadno instalovat, a to i do existujících provozů. Mletí probíhá mezi dvěma disky složenými z mnoha segmentů z karbidu wolframu. To je stejný materiál jako se používá pro výrobu obráběcích nástrojů ve strojírenství. 

Diskový mlýn SKIOLD tak splňuje všechny požadavky kladené současnými největšími a nejprofesionálnějšími producenty hospodářských zvířat a výrobci krmných směsí.

Vysoká výkonnost – minimální spotřeba energie

Diskové mlýny jsou dostupné ve třech velikostech:

Při mletí pšenice se výkonnost pohybuje od 1 000 do 12 000 kg/h v závislosti na velikosti mlýna a stupni semletí při běžné spotřebě pouze 5 kWh na tunu. Mlecí disk je namontovaný přímo na motor, což zabezpečuje, že celý výkon motoru je využitý pro mletí.

Výkonnost se liší podle druhu suroviny, její vlhkosti a požadovaného stupně semletí.

Lze v nich mlít i suroviny (pšenici, ječmen apod.), které byly skladované v plynotěsných silech a mají vlhkost až 25 %. V této souvislosti je třeba uvést, že zvýšení vlhkosti o 1 % (nad 15% vlhkost) s sebou nese snížení výkonnosti o 5 % - např. při vlhkosti 19 % je výkonnost o 20 % nižší než při vlhkosti 15 %.

Mimořádně dlouhá životnost opotřebitelných dílů

Mletí probíhá ve dvou krocích. Před konečným mletím najemno mezi mlecími disky je surovina nejdříve pomleta nahrubo mezi dvěma vstupními prstenci. 

Disky jsou tvořeny množstvím segmentů o tvrdosti 1 700 HV, zatímco tvrdost kladívek v tradičním kladívkovém šrotovníku je pouze 600 HV po vytvrzení. Při mletí běžného vyčištěného obilí je životnost jedné sady disků u nejmenších velikostí mlýnů 5 000 t, u středních velikostí 10 000 t a u největších modelů 20 000 t, což významně prodlužuje servisní intervaly.

SKIOLD diskové mlýny Struktura krmiva & instalace

Struktura krmiva

Ideální struktura krmiva není stejná pro všechny druhy zvířat a pro všechny kategorie jednoho druhu, právě tak proces mletí je odlišný pro různé suroviny. Proto je důležité mít možnost měnit stupeň semletí během práce a mezi různými typy směsí tak, aby bylo možné dosáhnout optimální struktury krmiva. 

Vzdálenost mezi dvěma disky určuje stupeň semletí a diskový mlýn je konstruován právě pro plynulou změnu vzdálenosti mezi mlecími disky. Vzdálenost lze měnit manuálně pomocí páky na přední straně diskového mlýnu nebo automaticky pomocí ovladače, který dostává povely z řídící jednotky systému.

Minimální prašnost – nízká hlučnost

Mlýn pracuje bez nasávání vzduchu, což snižuje emise prachu. Pro kontinuální dopravu materiálu do mlýnu a z mlýnu se používají šnekové dopravníky, elevátory nebo jiné typy mechanických dopravníků, které je SKIOLD připraven dodat. 

Hladina hlučnosti mlýnu je pouze 80 dB, což je vnímáno uživateli jako tichý chod ve srovnání s tradičním kladívkovým šrotovníkem, jehož hlučnost je 85 až 90 dB.

Instalace a používání

Díky jeho kompaktnímu tvaru lze diskový mlýn snadno zabudovat jak do nové, tak do starší linky. Obvykle se pro dopravu materiálu do diskového mlýnu používají šnekové dopravníky.

Použitím frekvenčního měniče pro šnekový dopravník je zajištěno optimální využití výkonnosti diskového mlýnu. Šnekový či jiný dopravník může být namontovaný přímo na výstup mlýnu a dopravovat semletý materiál do míchačky nebo do sila.

Pokud surovina obsahuje mnoho nečistot, je doporučeno ji před vstupem do mlýnu vyčistit na sítové čističce – nečistoty zvyšují opotřebení mlýnu. SKIOLD je opět připraven dodat účinné sítové čističky s výkonností až 6 t/h, které od mletého materiálu oddělí jak písek, tak velké nečistoty.

Standardně je vstup mlýnu vybaven silným labyrintovým magnetem. Diskový mlýn je ideální pro všechny běžné typy provozů, např. jako předemílací zařízení nebo jako mlecí jednotka v kontinuálních nebo dávkových výrobnách krmných směsí.

Mlýn byl testován a shledán vhodným pro mletí mnoha různých surovin včetně granulí o průměru až 12 mm.

A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
J
mm
Motor
ot/min
Hmotnost
kg
Hlučnost
dB
Ødisku
mm
SK2500
5,5 kW
629 227 87 60,5 215 392 100 300 410 123 2800 155 80 300
SK2500
7,5 kW
629 227 87 60,5 215 392 100 300 410 123 2800 161 80 300
SK5000
15 kW
884 325 101 58 400 582 150 482 482 130 2800 357 80 450
SK5000
22 kW
894 335 101 58 400 582 150 482 482 126 2800 389 80 450
SK5000
30 kW
921 360 101 58 400 582 150 482 482 107 2800 438 80 450
SK10T
55 kW
1005 500 198 492 900 760 Q20 715 950 31 2800 1400 80 550